PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN TÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:13:39 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:59:28 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17842
3Khách vãng lai06:49:18 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20554
4Khách vãng lai06:48:15 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
5Khách vãng lai06:41:34 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=321
6Khách vãng lai06:34:13 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
7Khách vãng lai06:33:48 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai06:13:21 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
9Khách vãng lai05:25:26 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/login.aspx
10Khách vãng lai05:06:09 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17266
11Khách vãng lai04:31:16 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
12Khách vãng lai04:17:53 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12472
13Khách vãng lai03:34:45 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
14Khách vãng lai02:59:55 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5884
15Khách vãng lai02:36:09 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20555
16Khách vãng lai02:20:14 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
17Khách vãng lai01:58:58 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17854
18Khách vãng lai00:45:21 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai00:08:41 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/login.aspx
20Khách vãng lai00:02:56 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17825
27 3 2019